søndag 25. september 2011

Oil Rich N & N


Biblioteket viser utstillingen Oil Rich N & N,
et verk av den nigerianske fotografen George Osodi. Utstillingen er en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet. Utstillingens tema er oljeproduksjon, og kunstneren sammenligner den norske og den nigerianske oljeindustrien. Hans bilder er dokumentasjon av hvordan samfunnet og hverdagslivet i de to landene er påvirket av oljeindustrien. Norge har fått store rikdommer gjennom oljeinntektene. En stor del av inntektene plasseres i oljefond. Nigeria har også fått store inntekter fra oljen, men landet sliter med korrupsjon. En stor del av inntektene forsvinner ut av landet, og innbyggere får ikke nyte godt av oljerikdommen. Utstillingen viser oss kontrastene. To lydløse slideshows vises samtidig, hver på 250 bilder. Framvisningen tar ca. 20 minutter.
Biblioteket viser utstillingen mandager og onsdager i midttimen, fra kl. 11.45, siste gang onsdag 12. oktober.
Det er mulig å bestille tid med klassene for formidling av utstillingen hver torsdag i utstillingsperioden, uke 37-41. Ta kontakt med biblioteket på mail eller tlf. 5640 for å bestille tid.