tirsdag 28. mai 2013

Ukens kunstverkVi er i gang med et nytt kunstprosjekt på biblioteket!
Hver uke vil vi, i samarbeid med Nasjonalmuseet, vise et nytt kunstverk på skjerm i biblioteket.
Hensikten med prosjektet er å integrere kunst i undervisningen ved å formidle ett viktig kunstverk fra Nasjonalmuseets samlinger eller fra kunsthistorien hver uke i skoleåret. Samlet representerer de valgte verk ulike epoker og uttrykksformer innen visuell kunst (tegning, grafikk, maleri, video, installasjon, arkitektur), og det er utarbeidet oppgaver som er tilrettelagt for en stor bredde av fag, trinn og emner.

Det første kunstverket vi viser er Måneskinn av Edvard Munch.
Undervisningsopplegg til kunstverket:
Måneskinn - undervisningsopplegg

onsdag 22. mai 2013

Innlevering av lærebøker


Informasjon vedr. lån av lærebøker og erstatningsansvar


Ved skolestart fikk elevene på alle klassetrinn tilbud om å låne alle lærebøkene som var oppført på boklista.

Vi nærmer oss nå slutten av skoleåret, og lærebøkene skal derfor leveres tilbake til skolen. Elevene skal komme klassevis med kontaktlærer til biblioteket og levere bøkene. Tid for innlevering for din klasse får du av lærer, eller i posten. Husk å ta med alle bøkene, ta av bokbind og visk ut notater! Om du har lånt andre bøker, lydbøker, filmer etc. på biblioteket må dette også leveres før sommerferien. Det er svært viktig at tidspunktene for innlevering blir overholdt!

Ved eventuelt behov av bøker til en muntlig eksamen, kan bøker lånes på biblioteket.
Har du ikke mulighet til å levere til avtalt tid for din klasse, gjør vi oppmerksom på at absolutt siste frist for innlevering er 21. juni 2013 på biblioteket. Etter denne dato er det ikke mulig å levere bøkene. Om innleveringstidspunktet kolliderer med en lesedag til eksamen kan du levere en annen dag, men senest 21.juni 2013.

Elevene er ansvarlige for lærebøkene som de har lånt. Dersom du har mistet eller ødelagt en lærebok i løpet av skoleåret, må den erstattes. Er ikke bøkene levert 21. juni 2013 blir det sendt faktura, med påfølgende purring og inkasso. Går saken til inkasso, kan kravet øke betraktelig avhengig av kravets størrelse.

 Det er svært viktig for skolen å få bøkene inn før sommerferien. Lærebøkene skal lånes ut til neste års elever. Vi må derfor så tidlig som mulig få oversikt over hva vi trenger å kjøpe inn for å supplere det som er tapt/ødelagt i løpet av skoleåret. Ved mangelfull innlevering medfører dette økte kostnader for skolen.