tirsdag 29. oktober 2013

Ukens kunstverk: 210 Coca-Cola bottles"En Cola er en Cola, og ingen sum i verden kan skaffe deg en bedre Cola enn den tiggeren på hjørnet drikker. Alle Colaflaskene er like og de er alle like gode. Presidenten vet det, tiggeren vet det og du vet det".
Andy Warhol

Ukens kunstverk er 210 Coca-Cola bottles av Andy Warhol, fra 1962.
Coca-Cola flasken er antagelig den lettest gjenkjennelige og berømte beholder for drikke i verden. Den er samtidig et symbol på rask nytelse, på moderne forbrukskultur og på vellykket merkevarebygging. Siden flasken ble utviklet i 1915, har den stort sett beholdt sin form – kanskje også sin nesten magiske tiltrekning på ungdom uansett land, rase og klasse. Det var derfor ikke tilfeldig at den amerikanske pop-kunstneren Andy Warhol på 1960-tallet begynte å bruke Cola-flasker i bildene sine.

Men kan mer eller mindre direkte gjengivelser av reklame for Coca-Cola bli kunst? Som tidligere reklametegner og designer ønsket Andy Warhol å skape en ny form for kunst der skillet mellom finkultur og forbrukskultur var opphevet. Bildene skulle ikke lenger være et uttrykk for en kunstners innerste følelser og tanker, men direkte og uformidlet avspeile det omgivende samfunns billedverden – på godt og ondt. I prinsippet kunne kunstverkene nå bli utført og mangfoldiggjort av kunstnerens assistenter ved hjelp av moderne reproduksjons-teknikker. Les mer

Oppgaver, se semester 2, bilde 11

mandag 21. oktober 2013

Ukens kunstverk: Den store stasjon


Klokka er 17.35. Et tog ankommer til venstre og et annet er i ferd med å forlate stasjonen til høyre. Mellom dem sirkulerer mennesker på vei til eller fra perrongen. Noen tar avskjed med hverandre før toget går, andre er på vei ut i byen. Særlig den tankefulle kvinneskikkelsen sentralt plassert i forgrunnen tiltrekker seg oppmerksomhet. Er hun alene? Hvordan har hun det? Hvor skal hun?

Ukens bilde er malt av Alf Rolfsen i 1932. Modernismen i billedkunsten utviklet seg parallelt med urbaniseringen og de teknologiske framskrittene på begynnelsen av 1900-tallet. Jernbanestasjonen ble et av de viktigste symbolene på maskinalderen, framskrittsoptimismen og en moderne livsstil. Her var nye konstruksjoner av stål og glass rammen om travle mennesker som møtes og skilles – ofte ensomme midt i myldret. I mellomkrigs-tiden ønsket mange kunstnere å hente motiver fra livet på og rundt jernbane-stasjonen, skildre dens hektiske puls og vise folkemasser i bevegelse. Noen valgte en realistisk, andre en mer subjektiv eller abstrakt uttrykksform.

Les mer: Den store stasjon
Oppgaver, se semester 2, bilde 10

mandag 14. oktober 2013

Ukens kunstverk: Slindebirken


Denne uke viser vi maleriet Slindebirken, malt av Thomas Fearnley i 1839.
Bildet er typisk for nasjonalromantikken. Det er en romantisk og stemningsfull skildring av treet og naturen omkring. På haugen, under treet, ser vi to menn. Begge er oppslukt av skjønnheten i det de ser: det blikkstille vannet, den gyldne himmelen, de gråfiolette åsene. Menneskene og landskapsdetaljene er i ferd med å forsvinne i det mørket faller på...
Les mer om kunstverket her:
Slindebirken
Oppgaver Slindebirken se Semester 2, bilde 7

mandag 7. oktober 2013

Ukens kunstverk: De siste skudd


                                          
Ukens kunstverk er De siste skudd, malt av Arne Ekeland 1940.
I Arne Ekelands malerier fra mellomkrigstiden tematiseres ofte sosial og ideologisk undertrykkelse. I denne perioden var han særlig opptatt av surrealismen, psykoanalysen og marxismen – alle med et kritisk blikk på det bestående samfunn. Maleriene hans er ofte stort anlagte komposisjoner med et mangfold av fragmenterte figurer og symboler. Fargebruken er ekspressiv, perspektivet usammenhengende. Begge deler skal understreke det revolusjonære og konfliktfylte budskapet.

Tittelen på dette maleriet, ”De siste skudd”, refererer til de seirende tropper som vender sine geværer mot øya hvor representanter for kirken, militæret og kapitalen har forskanset seg. Den er overstrødd med lik og blodige sedler. Et gresk tempel og en katedral ligger i grus. Kirkens mann, biskopen, er i ferd med å bli kronet av kapitalisten i bakgrunnen. Biskopen retter en pistol mot den knelende ungdommen i bildets sentrum. Han er tydeligvis truffet og i ferd med å segne om.

Les mer om kunstverket:
http://harriet.nasjonalmuseet.no/ukenskunstverk/index.php?showimage=27

Oppgaver til kunstverket finner du her:
http://www.persbraten.vgs.no/other/uk06s2