tirsdag 29. oktober 2013

Ukens kunstverk: 210 Coca-Cola bottles"En Cola er en Cola, og ingen sum i verden kan skaffe deg en bedre Cola enn den tiggeren på hjørnet drikker. Alle Colaflaskene er like og de er alle like gode. Presidenten vet det, tiggeren vet det og du vet det".
Andy Warhol

Ukens kunstverk er 210 Coca-Cola bottles av Andy Warhol, fra 1962.
Coca-Cola flasken er antagelig den lettest gjenkjennelige og berømte beholder for drikke i verden. Den er samtidig et symbol på rask nytelse, på moderne forbrukskultur og på vellykket merkevarebygging. Siden flasken ble utviklet i 1915, har den stort sett beholdt sin form – kanskje også sin nesten magiske tiltrekning på ungdom uansett land, rase og klasse. Det var derfor ikke tilfeldig at den amerikanske pop-kunstneren Andy Warhol på 1960-tallet begynte å bruke Cola-flasker i bildene sine.

Men kan mer eller mindre direkte gjengivelser av reklame for Coca-Cola bli kunst? Som tidligere reklametegner og designer ønsket Andy Warhol å skape en ny form for kunst der skillet mellom finkultur og forbrukskultur var opphevet. Bildene skulle ikke lenger være et uttrykk for en kunstners innerste følelser og tanker, men direkte og uformidlet avspeile det omgivende samfunns billedverden – på godt og ondt. I prinsippet kunne kunstverkene nå bli utført og mangfoldiggjort av kunstnerens assistenter ved hjelp av moderne reproduksjons-teknikker. Les mer

Oppgaver, se semester 2, bilde 11

Ingen kommentarer: