torsdag 8. januar 2009

Scandinavian Design ved Millenniumskiftet


I perioden 10. januar-12. februar 2009 vil utstillingen Scandinavian Design ved Millenniumskiftet vises i biblioteket. Dette medfører at biblioteklokalet er delt inn i to områder. Området nærmest kantina blir nå brukt som utstillingslokale og resten av rommet fungerer som bibliotek. De som ønsker å se utstillingen kan kontakte Bente Bjar for å avtale tid for visning. Elever og lærere som skal besøke biblioteket må bruke inngangen ved auditoriet.


Her pakkes utstillingen ut.

Scandinavian Design ved Millenniumskiftet er en mindre versjon av utstillingen Scandinavian Design Beyond the Myth som ble vist i 14 land i Europa fra 2003 til 2007. Scandinavian Design ble i utgangspunktet knyttet til utviklingen av modernismen på 1950- og 60-tallet, og har tegnet et bilde av skandinaviske gjenstander med enkle, ukompliserte former, funksjonalitet og et demokratisk budskap. Med postmodernismens gjennombrudd i 1970- og 80-årene kom Scandinavian Design i bakgrunnen, men tidlig på 1990-tallet kan man snakke om et comeback, en ny gullalder for begrepet Scandinavian Design, som varer frem til i dag.

Utstillingen består av 38 gjenstander, strukturert etter begrepene letthet, hurtighet, nøyaktighet, synlighet, mangfold, og konsekvens. Se også informasjon om utstillingenpå Nasjonalmuseets hjemmeside: http://www.nasjonalmuseet.no/index.php/content/view/full/4505

Ingen kommentarer: