mandag 9. november 2009

Har du fått purring?


I dag har vi sendt ut purringer på lån som er forfalt. Sjekk eposten din om du har fått purring!
Kontakt biblioteket dersom du ønsker å forlenge lånet. Dette kan du også gjøre ved å logge deg inn i meg & mitt på bibliotekets katalog: http://139.98.1.122/glemmen/. Hvis en annen låner venter, kan du normalt ikke fornye.

Ingen kommentarer: