torsdag 10. juni 2010

Innlevering av lærebøker

Informasjon vedr. lån av lærebøker og erstatningsansvar

Ved skolestart fikk elevene på alle klassetrinn tilbud om å låne alle lærebøkene som var oppført på boklista. Kontakt biblioteket hvis du lurer på hva du har lånt!

Vi nærmer oss nå slutten av skoleåret, og alle lærebøkene skal derfor leveres tilbake til skolen. Elevene skal komme klassevis med kontaktlærer og levere bøkene etter tidsplan (sjekk skolemailen din). Merk deg tid og sted for innlevering for din klasse. Husk å ta med alle bøkene! Det er svært viktig at tidspunktene for innlevering blir overholdt!

Elevene er ansvarlige for lærebøkene som de har lånt. Dersom du har mistet eller ødelagt en lærebok i løpet av skoleåret, må den erstattes med full pris.

Har du ikke mulighet til å levere til avtalt tid for din klasse, gjør vi oppmerksom på at absolutt siste frist for innlevering er 23.juni 2010 på biblioteket. Etter denne dato er det ikke mulig å levere bøkene.

Er ikke bøkene levert 23. juni 2010 blir det sendt faktura, med påfølgende purring og inkasso. Går saken til inkasso, kan kravet øke betraktelig avhengig av kravets størrelse.

Det er svært viktig for skolen å få bøkene inn før sommerferien. Lærebøkene skal lånes ut til neste års elever. Vi må derfor så tidlig som mulig få oversikt over hva vi trenger å kjøpe inn for å supplere det som er tapt/ødelagt i løpet av skoleåret. Ved mangelfull innlevering medfører dette økte kostnader for skolen.

Ingen kommentarer: